Gliński, A. (2018). Kobieta w społeczności ormiańskiej w dawnej Polsce (wieki XVII i XVIII). Lehahayer, 5, 121–137. https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.04