Zięba, A. A. (2018). Konferencja „Ormianie polscy. Siedem wieków istnienia” Warszawa, 19 września 2017 roku. Lehahayer, 5, 267–271. https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.11