Gliński, A. (2017). Niedotrzymanie kontraktu zaręczynowego u Ormian polskich (na przykładzie procesu sądowego z 1698 roku w Stanisławowie). Lehahayer, 4, 71–79. https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.02