Krzyżowski, T. (2019) “Korespondencja arcybiskupa ormiańskokatolickiego Józefa Teodorowicza z prymasem Polski kardynałem Augustem Hlondem z lat 1924-1938”, Lehahayer, 6, pp. 165–296. doi: 10.12797/LH.06.2019.06.06.