Jasińska, A. (2019) “Portret trumienny nieznanego Ormianina polskiego”, Lehahayer, 6, pp. 335–340. doi: 10.12797/LH.06.2019.06.09.