Zięba, A. A. (2019) “Nowe znalezisko z Jass jako źródło do analizy obrazu ‘Chrzest Armenii’ pędzla Teodora Axentowicza”, Lehahayer, 6, pp. 347–354. doi: 10.12797/LH.06.2019.06.11.