Stopka, K. (2010) “Lwowscy właściciele ewangeliarza ormiańskiego z XII wieku”, Lehahayer, 1, pp. 31–62. Available at: https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2435 (Accessed: 11 December 2023).