Wolańska, J. (2010) “Motyw zwierząt zjadających się wzajemnie byłby do wyzyskania w katedrze na skalę większą: miniatury Ewangeliarza ze Skewry jak o źródło inspiracji artystów pracujących przy odnowieniu katedry ormiańskiej we Lwowie ”, Lehahayer, 1, pp. 61–85. Available at: https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2436 (Accessed: 29 June 2022).