Stopka, K. (2010) “Ormianie polscy czy ukraińscy? O sposobie pisania historii Ormian na ziemiach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej”, Lehahayer, 1, pp. 149–174. Available at: https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2441 (Accessed: 29 November 2023).