Stopka, K. (2013) “Śladami kopisty Awedyka: Portret rodzinny Derszymonowiców, czyli mikro-historia przemian kulturowych Ormian polskich w XVII wieku”, Lehahayer, 2, pp. 81–121. Available at: https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2443 (Accessed: 24 July 2024).