Majewski, M. Łukasz (2015) “Zapomniana mniejszość: Ormianie w Piotrkowie Trybunalskim w XVII i XVIII wieku”, Lehahayer, 3, pp. 71–84. Available at: https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2456 (Accessed: 24 July 2024).