Krzyżowski, T. (2015) “Źródła archiwalne do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego we współczesnych zbiorach lwowskich archiwów, bibliotek i muzeów”, Lehahayer, 3, pp. 95–114. Available at: https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2459 (Accessed: 23 February 2024).