Gliński, A. . (2020) “Organizacja rzemiosła i handlu w gminie ormiańskiej w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku”, Lehahayer, 7, pp. 43–69. doi: 10.12797/LH.07.2020.07.02.