Wasyl, F. . (2020) “„Kto czym się bawi i z czego żyje” : Profesje Ormian z Kut nad Czeremoszem na tle innych nacji w końcu XVIII wieku”, Lehahayer, 7, pp. 71–190. doi: 10.12797/LH.07.2020.07.03.