Osiecki, J. . (2021) “Towarzystwo Polsko-Ormiańskie we Lwowie (1920-1922)”, Lehahayer, 7, pp. 233–258. doi: 10.12797/LH.07.2020.07.05.