Krzyżowski, T. . (2020) “ Nauczanie języka ormiańskiego na Uniwersytecie Lwowskim w latach 1904-1939”, Lehahayer, 7, pp. 259–281. doi: 10.12797/LH.07.2020.07.06.