Checzojan, A. . and Gurinow, J. . (2020) “Fundacja Rozwoju i Wspierania Studiów Armenologicznych „Aniw” – przegląd działalności”, Lehahayer, 7, pp. 303–311. doi: 10.12797/LH.07.2020.07.08.