Grigorian, A. . (2020) “Wartan Rubenowicz Grigorian (1929-2019): Historyk, armenolog, publicysta, zbieracz starych ormiańskich rękopisów”, Lehahayer, 7, pp. 321–328. doi: 10.12797/LH.07.2020.07.10.