Agopsowicz, M. . (2021) “Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku. Uzupełnienie spisu imiennego na podstawie kolejnych źródeł”, Lehahayer, 8, pp. 43–104. doi: 10.12797/LH.08.2021.08.02.