Miławicki, M. . (2021) “Przyczynek do ormiańsko-polskiego rodowodu Ajwazowskich. List arcybiskupa Gabriela Ajwazowskiego do ojca Sadoka Barącza z 1875 roku”, Lehahayer, 8, pp. 157–184. doi: 10.12797/LH.08.2021.08.05.