Krzyżowski, T. (2021) “Jan Hasso Agopsowicz (1915-1982). Ormianin, bibliofil, twórca ekslibrisów”, Lehahayer, 8, pp. 205–232. doi: 10.12797/LH.08.2021.08.08.