Zięba, A. A. (2022) “Rękopiśmienny śpiewnik benedyktynki ormiańskiej Antoniny Grzegorzowiczówny z 1757 roku jako przykład alografii ormiańsko-polskiej”, Lehahayer, 9, pp. 69–81. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.02.