Siwek, W. A. (2022) “Funkcjonowanie persjarni słuckiej prowadzonej przez Jana i Leona Madżarskich w świetle dokumentacji ekonomiczno-gospodarczej z Narodowego Historycznego Archiwum Białorusi w Mińsku”, Lehahayer, 9, pp. 91–112. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.04.