Ososko, U. (2022) “Panny benedyktynki obrządków łacińskiego i ormiańskiego we Lwowie – ślady koegzystencji i wzajemnych relacji”, Lehahayer, 9, pp. 113–133. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.05.