Krzyżowski, T. (2022) “Starodruki z kolekcji arcybiskupa Józefa Teodorowicza: przyczynek do badań bibliofilstwa w środowisku Ormian polskich”, Lehahayer, 9, pp. 135–151. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.06.