Roszko, K. (2022) “Zarys gramatyczny dialektu Ormian polskich z Kut”, Lehahayer, 9, pp. 153–163. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.08.