Wasyl, F. and Zięba, A. A. (2022) “Seminaria naukowe Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce w latach 2019-2022 – przyczynek do poznania najnowszego etapu kształtowania się armenologii polskiej”, Lehahayer, 9, pp. 253–267. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.11.