Knothe, T. (2022) “Armenia w latach 2004-2009 z perspektywy polskiego ambasadora”, Lehahayer, 9, pp. 277–285. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.13.