Lundgren, S. (2022) “Magnificent work on Swedish-Armenian relations (Ann Grönhammar, Drömmen om Armenien: Armenier och svenskar under tusen år, Medströms Bokförlag, Stockholm 2021)”, Lehahayer, 9, pp. 297–299. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.15.