Osiecki, J. (2022) “Współczesna Armenia w opisie Macieja Falkowskiego (Armenia. Obieg zamknięty, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022)”, Lehahayer, 9, pp. 301–306. doi: 10.12797/LH.09.2022.09.16.