Gliński, A. (2018) “Kobieta w społeczności ormiańskiej w dawnej Polsce (wieki XVII i XVIII)”, Lehahayer, 5, pp. 121–137. doi: 10.12797/LH.05.2018.05.04.