Gliński, A. (2017) “Niedotrzymanie kontraktu zaręczynowego u Ormian polskich (na przykładzie procesu sądowego z 1698 roku w Stanisławowie)”, Lehahayer, 4, pp. 71–79. doi: 10.12797/LH.04.2017.04.02.