Jasińska, A. “Portret Trumienny Nieznanego Ormianina Polskiego”. Lehahayer, vol. 6, Dec. 2019, pp. 335-40, doi:10.12797/LH.06.2019.06.09.