Stopka, K. “Lwowscy właściciele Ewangeliarza ormiańskiego Z XII Wieku”. Lehahayer, vol. 1, Dec. 2010, pp. 31-62, https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2435.