Stopka, K. “Ormianie Polscy Czy ukraińscy? O Sposobie Pisania Historii Ormian Na Ziemiach Dzisiejszej Ukrainy Zachodniej”. Lehahayer, vol. 1, Dec. 2010, pp. 149-74, https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2441.