Stopka, K. “Śladami Kopisty Awedyka: Portret Rodzinny Derszymonowiców, Czyli Mikro-Historia Przemian Kulturowych Ormian Polskich W XVII Wieku”. Lehahayer, vol. 2, Feb. 2013, pp. 81-121, https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2443.