Majewski, M. Łukasz. “Zapomniana mniejszość: Ormianie W Piotrkowie Trybunalskim W XVII I XVIII Wieku”. Lehahayer, vol. 3, Dec. 2015, pp. 71-84, https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2456.