Krzyżowski, T. “Źródła Archiwalne Do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego We współczesnych Zbiorach Lwowskich archiwów, Bibliotek I muzeów”. Lehahayer, vol. 3, Dec. 2015, pp. 95-114, https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2459.