Osiecki, J. . “Towarzystwo Polsko-Ormiańskie We Lwowie (1920-1922)”. Lehahayer, vol. 7, Mar. 2021, pp. 233-58, doi:10.12797/LH.07.2020.07.05.