Agopsowicz, M. . “Ormianie Kamienieccy W Ostatniej ćwierci XVII Wieku. Uzupełnienie Spisu Imiennego Na Podstawie Kolejnych źródeł”. Lehahayer, vol. 8, Dec. 2021, pp. 43-104, doi:10.12797/LH.08.2021.08.02.