Miławicki, M. . “Przyczynek Do ormiańsko-Polskiego Rodowodu Ajwazowskich. List Arcybiskupa Gabriela Ajwazowskiego Do Ojca Sadoka Barącza Z 1875 Roku”. Lehahayer, vol. 8, Dec. 2021, pp. 157-84, doi:10.12797/LH.08.2021.08.05.