Zięba, A. A. “Rękopiśmienny śpiewnik Benedyktynki ormiańskiej Antoniny Grzegorzowiczówny Z 1757 Roku Jako przykład Alografii ormiańsko-Polskiej”. Lehahayer, vol. 9, Dec. 2022, pp. 69-81, doi:10.12797/LH.09.2022.09.02.