Ososko, U. “Panny Benedyktynki obrządków łacińskiego I ormiańskiego We Lwowie – ślady Koegzystencji I Wzajemnych Relacji”. Lehahayer, vol. 9, Dec. 2022, pp. 113-3, doi:10.12797/LH.09.2022.09.05.