Krzyżowski, T. “Starodruki Z Kolekcji Arcybiskupa Józefa Teodorowicza: Przyczynek Do Badań Bibliofilstwa W środowisku Ormian Polskich”. Lehahayer, vol. 9, Dec. 2022, pp. 135-51, doi:10.12797/LH.09.2022.09.06.