Roszko, K. “Zarys Gramatyczny Dialektu Ormian Polskich Z Kut”. Lehahayer, vol. 9, Dec. 2022, pp. 153-6, doi:10.12797/LH.09.2022.09.08.