Wasyl, F., and A. A. Zięba. “Seminaria Naukowe Ośrodka Badań Nad Kulturą Ormiańską W Polsce W Latach 2019-2022 – Przyczynek Do Poznania Najnowszego Etapu kształtowania Się Armenologii Polskiej”. Lehahayer, vol. 9, Dec. 2022, pp. 253-67, doi:10.12797/LH.09.2022.09.11.