Gliński, A. “Niedotrzymanie Kontraktu zaręczynowego U Ormian Polskich (na przykładzie Procesu sądowego Z 1698 Roku W Stanisławowie)”. Lehahayer, vol. 4, Aug. 2017, pp. 71-79, doi:10.12797/LH.04.2017.04.02.