[1]
Kurdyła, T. 2020. Zagadnienie motywacji w gniazdowym opisie słowotwórstwa gwarowego (na przykładzie gwary orawskiej). LingVaria. 15, 2(30) (sie. 2020), 107–119. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.09.