[1]
Kardas, K. 2018. "Słowniczek wyrazów dotyczących pokrewieństwa i powinowactwa": Nieznany rękopis Jana Łosia. LingVaria. 13, 25 (maj 2018), 181–194. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.13.