[1]
Pietrzak, M. 2016. „Malowanie słowem” – o stylu sprawozdań Henryka Sienkiewicza z wystaw malarskich. LingVaria. 11, 21 (kwi. 2016), 111–122. DOI:https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.21.10.